Axenda Política
unha ollada global

Info…

Con obxecto de dispor dun indicador da Axenda Política da Xunta de Galicia, revisamos a actividade recollida do Presidente da Xunta e dos seus Conselleiros nos principais medios escritos  a traves das suas edicións dixitais, contamos publicar un resumo semanal desa actividade. A escolla das novas realizase dun xeito automatizado en todolos medios dixitais de Galicia.

Os medios escollidos para o informe publicado neste blog son as edicións dixitais de La Voz de Galicia, El Correo Gallego, Faro de Vigo, Atlántico Diario, La Opinión e mais GaliciaE ( El Progreso de Lugo e o Diario de Pontevedra). Agardando asi obter unha vision xeral e outra territorial da Axenda Política da Xunta de Galicia.

O modelo de análise de medios que utilizamos inclue máis medios dixitais e máis axentes políticos ademais dunha análise mais profunda das interaccions entre os protagonistas, observaremos se a publicación semanal da actividade dos Conselleiros e do Presidente valida a nosa ferramenta. E se o interese sobre o publicado o xustifica, ampliaremos a frecuencia e o contido  dos resumos.

Advertisements
%d bloggers like this: